Årsmelding klar; årsmøte i helgen

Viktig møte for alle idrettslagets medlemmer.

Det nærmer seg årsmøte i Klepp IL, og i den anledning er årsmeldingen for 2012 tilgjengelig for nedlasting. Årsmøtet finner sted søndag 24. februar kl. 18.00 på Klepp Stadion.

Trykk her for å laste ned årsmelding 2012

Klepp IL årsmelding 2012

Blant forslag til vedtak ligger følgende:

Sak 6. Behandling av innkomne forslag:

1. Utvikling og avhending av anlegg som Klepp IL eier.

Orientering ved Paal-Frode Larsen

Forslag til årsmøtevedtak:

Hovedstyret ber årsmøtet om løyve til å fortsette arbeidet med anleggsutvikling og videre utvikling av de konkrete forslagene som er kommet fram gjennom tett samarbeid med Klepp kommune.

 

Sak 8. Vedta budsjett – Orientering om nedbetalingsplan lån til Klepp
Sparebank.

I henhold til avtale med Klepp sparebank, skal Klepp IL hvert år nedbetale så mye som idrettslaget klarer på stadionlånet.

Det siste året har vist at Klepp IL per i dag ser seg nødt til å gå noe ned på de månedlige avdragene. Årsaken til dette er bortfall av stadionavtalen og en noe strammere økonomi.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber årsmøte om løyve til å reforhandle nedbetalingsplanen med Klepp Sparebank.

 

Velkommen til årsmøte for Klepp IL på søndag kl. 18!

Ledige plass på treninger?

Barneidretten har etterhvert mange aktive barn på enkelte parti. Dette er kjempekjekt!

Men samtidig begynner det å bli fullt på enkelte av våre treningstilbud.

Barneidretten kan ikke ta imot flere barn enn hva hvert parti har trenere til. Vi beregner ca 30 barn per parti dersom det er to trenere. Men møt opp og sjekk med trenerne, kanskje er det en ledig plass?

Vi har ledig treningstidspunkt på torsdagene, dersom det skulle være behov. Men dette krever eventuelt TRENERE, noe Barneidretten ikke har per dags dato.

Idrettsskolen er ikke lenger et tilbud hos barneidretten pga. ingen eller lav interesse.

Klepp Sparebank Cup 2013

Klepp IL har igjen gleden av å invitere til den tradisjonsrike Klepp Sparebank Cup for 2013. Turneringen går av stabelen helgen lørdag 13.april og søndag 14.april.

 

Aldersklasser
Jenter og gutter fra 6 år, til og med 12 år inviteres til å delta.
Alle lag fra 6 år til og med 10 år spiller 5’er fotball mens det for aldersklassene 11 og 12 år spilles 7’er fotball.

Orientering

Klepp Sparebank Cup 2012 er godkjent av Rogaland fotballkrets. Klassene fra og med 6-7 år, til og med 10 år skal spille med 5’er lag. Dette er et krav fra Rogaland Fotballkrets. 6 og 7 åringer spiller i samme årsklasse. Gutter og jenter kan mikses på samme lag i 6/7 års klassen.
Alle klasser fra og med 11 år spilles med 7’er lag.

Hvor spilles turneringen?
Turneringen spilles utendørs på vår kunstgressbane som ligger like ved Klepp Barneskule. Anlegget har, i tillegg til tribune, utsalgssteder der det vil bli salg av mat og drikke.
Sammen med kampoppsett vil det bli sendt ut kart som viser hvor du skal møte opp og hvor du kan parkere.

Premiering
Det blir lik premiering til alle spillere.
Inntil 10 spillere blir premiert pr lag for klassene 6-10 år mens det vil være inntil 12 premier for spillere i klassene 11-12 år. Hvis ønskelig kan laget kan kjøpe ekstra premier.

Kampoppsett
Klubbene vil før turneringen starter få tilsendt kampprogram for alle kampene samt mer utfyllende informasjon om hvilken bane og tidspunkt for kampene. Hvert lag får spille minimum 3 kamper og hver kamp varer i 2×12 min.
Vi forsøker alltid å sette opp programmet praktisk i forhold til tilreisende lag, og i forhold til total varighet på oppholdet for spillere, ledere og foresatte.

Vi sender programmet på e-post til alle lagledere som oppgir e-post adresse. Kampprogrammet og annen informasjon vil også bli publisert på www.kleppil.no

 

Påmelding
Påmeldingsfrist: 15. mars 2013

Påmeldingsgebyr på kr 800,- pr. Lag innbetales til konto nr 3290.07.74647 innen 15. mars.
Påmelding skjedde direkte via cupassist ved å logge seg på siden
http://www.cupassist.com/kleppcup2013

Mer informasjon?
Ta kontakt med Klepp IL, e-post post@kleppil.no  eller Torleiv Håland, e-post torleiv.haaland@kleppnett.no

Følg med på www.kleppil.no

Trykk her for å laste ned invitasjon i PDF format

 

Velkommen til Klepp Sparebank Cup 2013! 

Uteleik

Om barneidretten

Barneidretten ønsker å formidle våre aktiviteter og nyheter.

Dersom du har innspill til innhold på denne siden, ta kontakt med en i styret.

Kontingenten er på vei

Kontingent for 2013 er nå sendt ut og vil komme i posten i løpet av uke 6.  Vi ber alle bruke KID-nummeret som står på fakturaen i forbindelse med innbetaling.

Er du/barna dine ikke lenger aktiv i Klepp IL eller savner du faktura ber vi deg ta kontakt.

Alle spørsmål angående kontingent stilles på mailadr. martha@jkn.no evt. på tlf 51 42 48 94 (mellom 18-19).

Gruppeårsmøter

Tiden er nå kommet for årsmøter i Klepp Idrettslag.
Det bemerkes at forslag til styresaker må være i hende 2 uker før de respektive årsmøtene. Noter derfor følgende tider:
Årsmøte Dato Sted Saksforslag til
Barneidrett Tirsdag 19. februar kl. 18.30 Turnhallen Trond Andersen
Fotball bredde Onsdag 20. februar kl. 19.00 Stadion Monica Hermansen
Fotball Kvinner Elite Torsdag 21. februar kl. 20.00 Stadion Else Karin Stangeland
Turn Torsdag 21. februar kl. 20.00 Turnhallen Reidun Skretting
Hovedårsmøte Søndag 24. februar kl. 18.00 Stadion Klepp IL