Årshjul

Måned Aktivitet Info
August Oppstart i uke 36 (2015)
September
Oktober Høstferie uke 41 Vi følger skolens ferie
November
Desember Juleavslutning i idrettshallen søndag i uke 48 eller 49. Siste uke med trening før jul er uke 50. Info kommer fra turnen i idrettslaget når det nærmer seg
Januar Oppstart etter jul uke 2
Februar Vinterferie uke 9 Vi følger skolens ferie
Mars
April Påskeferie fom 14- tom 21. april. Første trening etter påske tirsdag 22 april. Skolen holder stengt
*
Mai Ikke trening 1. mai, 9. mai, 20. mai Skolen holder stengt
*
Juni Sommeravslutning uke 24.
Siste treningsuke er uke 24 (2015)

*Trenerne kan velge å gjennomføre treninger når skolen har planleggingsdager. Dette vil trenerne da opplyse om på trening, ellers følges dette opplegget.

NB: Det kan forekomme endringer. Følg med på hjemmesiden og informasjon som blir gitt av trenere.

Trykk her for treningstidene for gruppene