Horpestad overtar roret; Hodne ny nestleder

Paal Frode Larsen og Amund Junge takker for seg.

I går søndag 24. februar 2013 ble det avholdt årsmøte for Klepp Idrettslag, hvor det har kommet endringer i klubbens hovedstyre. Ut går styreleder Paal Frode Larsen og nestleder Amund Junge, og inn kommer Ove Horpestad (bildet over) som ny styreleder og Magne Hodne som ny nestleder for Klepp Idrettslag.

Ove Horpestad er gartner og driver til daglig Horpestad Gartneri. Han har mange år bak seg i klubben, der han blant annet har vært aktiv i håndball, Potetcup og bidratt på dugnad. I tillegg har Horpestad vært trener/lagleder og styremedlem i Klepp Kvinner Elite. Han er nå valgt til styreleder for Klepp Idrettslag i 1 år.

Paal Frode Larsen har vært styreleder for Klepp IL i 6 år, og kom inn på et ampert tidspunkt da Klepp hadde en logostrid. Deretter fulgte en finanskrise som medførte at sponsormidlene ble kraftig redusert, men Larsen ridde likevel stormen av. Han har også vært med på å skape god oversikt på regnskap og budsjett. «Jeg har i perioden fått være med på mange cupfinaler, og truffet flere kjekke folket,» utalte Larsen til årsmøtet. «Jeg har også to gutter som er med i idrettslaget, og regner med at de skal være med i mange år.» Larsen var glad for å overlate skuten til påtroppende styreleder Ove Horpestad, og fikk stående applaus for hans innsats for Klepp Idrettslag. Han vil for øvrig fortsette i klubbens markedsutvalg og anleggskomité.

Amund Junge har vært nestleder for Klepp Idrettslag i 4 år, og der han også har vært med og bidratt i barneidretten. Junge var med på å skape dagens nettsider til Klepp IL på dugnadsbasis sammen med Trond Helle Høiland, og står fortsatt som teknisk webmaster for siden. Han har også dannet en jogge- og trimgruppe for Klepp sammen med Pål Kvernstrøm og Arnfinn Bleka.

Magne Hodne har flere år bak i Klepp Idrettslag. Han har vært involvert i både turnstyret og fotball, hvor han blant annet har fungert som speaker på Klepp sine kamper. Hodne har også veldig god kjennskap til idrettslagets historie, og ble æresmedlem med gullmerke i Klepp Idrettslag i 2009. På dette tidspunktet hadde han hatt sentrale verv i idrettslaget siden 1963, også da som nestleder. Det vil med andre ord si at Magne Hodne har kommet på samme sted som han startet for 50 år siden. I tillegg har Hodne også fått utdelt innsatspokalen tidligere, ærestegn i sølv i 1979, og hatt sentrale verv i krets og forbund innen turn. Han er nå valgt som nestleder for Klepp Idrettslag.

 

Avtroppende styreleder Paal Frode Larsen (t.v.) mottok blomster av påtroppende nestleder Magne Hodne (t.h.).

Om Klepp IL

Klepp IL ble stiftet i 01.10.1919 og har i dag ca. 1000 medlemmer fordelt på gruppene barneidrett, håndball, fotball bredde, fotball kvinner elite, turn og orientering.

Klepp IL eier sitt eget anlegg som består av to gressbaner, garderobebygg og klubbhus. I 2007 ble det åpnet et nytt stadionanlegg med nye tribuner og 6 flotte garderober. I tillegg disponerer Klepp IL og Klebe SK en kunstgressbane, stor grusbane og en gressbane ved sentralbaneanlegget. Klepp IL eier også Klepp Turnhall som ligger ved siden av Klepp Idrettshall.

Fotball bredde er den største gruppen med ca. 500 medlemmer. Totalt er det 40 lag fra jenter/gutter fra 6/7 år og opp til Gutter 50. Totalt er det med 120 trenere/ledere for å få kabalen til å gå opp.
Fotball Kvinner Elite består av A-lag, B-lag og Juniorlag og J 16 lag
Håndball har ca 170 medlemmer.
Turn har ca 150 medlemmer.
Barneidretten har ca. 210 medlemmer
Orientering har begrenset aktivitet.

Årsmelding klar; årsmøte i helgen

Viktig møte for alle idrettslagets medlemmer.

Det nærmer seg årsmøte i Klepp IL, og i den anledning er årsmeldingen for 2012 tilgjengelig for nedlasting. Årsmøtet finner sted søndag 24. februar kl. 18.00 på Klepp Stadion.

Trykk her for å laste ned årsmelding 2012

Klepp IL årsmelding 2012

Blant forslag til vedtak ligger følgende:

Sak 6. Behandling av innkomne forslag:

1. Utvikling og avhending av anlegg som Klepp IL eier.

Orientering ved Paal-Frode Larsen

Forslag til årsmøtevedtak:

Hovedstyret ber årsmøtet om løyve til å fortsette arbeidet med anleggsutvikling og videre utvikling av de konkrete forslagene som er kommet fram gjennom tett samarbeid med Klepp kommune.

 

Sak 8. Vedta budsjett – Orientering om nedbetalingsplan lån til Klepp
Sparebank.

I henhold til avtale med Klepp sparebank, skal Klepp IL hvert år nedbetale så mye som idrettslaget klarer på stadionlånet.

Det siste året har vist at Klepp IL per i dag ser seg nødt til å gå noe ned på de månedlige avdragene. Årsaken til dette er bortfall av stadionavtalen og en noe strammere økonomi.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber årsmøte om løyve til å reforhandle nedbetalingsplanen med Klepp Sparebank.

 

Velkommen til årsmøte for Klepp IL på søndag kl. 18!

Kontingenten er på vei

Kontingent for 2013 er nå sendt ut og vil komme i posten i løpet av uke 6.  Vi ber alle bruke KID-nummeret som står på fakturaen i forbindelse med innbetaling.

Er du/barna dine ikke lenger aktiv i Klepp IL eller savner du faktura ber vi deg ta kontakt.

Alle spørsmål angående kontingent stilles på mailadr. martha@jkn.no evt. på tlf 51 42 48 94 (mellom 18-19).

Gruppeårsmøter

Tiden er nå kommet for årsmøter i Klepp Idrettslag.
Det bemerkes at forslag til styresaker må være i hende 2 uker før de respektive årsmøtene. Noter derfor følgende tider:
Årsmøte Dato Sted Saksforslag til
Barneidrett Tirsdag 19. februar kl. 18.30 Turnhallen Trond Andersen
Fotball bredde Onsdag 20. februar kl. 19.00 Stadion Monica Hermansen
Fotball Kvinner Elite Torsdag 21. februar kl. 20.00 Stadion Else Karin Stangeland
Turn Torsdag 21. februar kl. 20.00 Turnhallen Reidun Skretting
Hovedårsmøte Søndag 24. februar kl. 18.00 Stadion Klepp IL