Påmelding til Turngruppen

Sist oppdatert 20. september 2017
Trampett 1-4 klasse og Trampett 5-7 klasse er fulltegnet.
Treningstidene for Trampetten er:
Trampett 6-9 åŒr (1.-4. klasse)                 Tirsdag 17.45-18.45 Turnhallen
Trampett 10-11 Œår (5.-7. klasse)              Tirsdag 18.45-20.00 Turnhallen
Trampett 12-14 år (7.-10. klasse)                Tirsdag 20.00-21.30 Turnhallen
Max. antall gymnaster pr. parti er 40 stk.
Innmelding til Trampett gjøres via MinIdrett (https://minidrett.nif.no/)

 

Ny Bruker til Min Idrett og innmelding til Klepp Idrettslag

Min idrett er din personlige profil inn mot idrettens medlemsregister og idrettssystemene. Min idrett er din personlige portal til disse systemene. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt få oversikt over og endre egne opplysninger, melde på og betale for lisens, kurs og konkurranser for deg selv og for dine familiemedlemmer.

Dersom du ikke har vært innlogget på Min idrett tidligere, må du først registrere en ny bruker.

(Dette gjelder også selv om klubben på forhånd har registrert deg i våre systemer. Bruker må allikevel opprettes i innloggingsportalen som er laget i samarbeid med Buypass)

 • Gå til nettsiden https://minidrett.nif.no/
 • Klikk på linken Ny bruker øverst til høyre på siden (til venstre for grønn Logg inn knapp)
 • Skriv inn personinformasjon

Ved opprettelse gjøres det en automatisk sjekk mot vårt folkeregister. Registrer derfor fødselsnummer og navn slik det er registrert i folkeregisteret, ellers vil registrering feile (unntak er utenlandske statsborgere som ikke er registrert i vårt folkeregister).

PS!   (*) Etternavn er kun ETT navn iht. navneloven, dog kan det være sammensatt av to navn med bindestrek mellom. Dvs. «Ole Bang Hansen» har Ole (fornavn) Bang (mellomnavn) og Hansen (etternavn), mens «Ole Bang-Hansen» har Ole (fornavn) og Bang-Hansen (etternavn).

Registrer mobilnummer fra en telefon du har tilgjengelig, slik at du kan sjekke engangskoden som sendes på sms.

 • Klikk på Fortsett (grønn knapp).
 • Skriv inn ønsket brukernavn (minst 6 tegn).
 • Skriv inn ønsket passord to ganger (minst 8 tegn).
 • Klikk på Fortsett (grønn knapp).
 • Skriv inn engangspassord du nå har fått tilsendt på SMS.

 Det gjøres nå en automatisk sjekk mot idrettens databaser med navn, e-postadresse, kjønn og fødselsår. Dersom det er registrert en person som matcher disse opplysningene fra før i idrettens databaser, vil du få opp mulighet til å velge å knytte din nye bruker opp til denne personen, slik at din nye bruker får med seg eventuelle registrerte klubbmedlemskap og andre funksjoner, lisenser, kurs og kompetanse osv. Finner du deg selv flere ganger i listen (noe som kan forekomme dersom du for eksempel har vært aktiv i flere idretter, og klubbene har registrert hver sin person i sine medlemsarkiv), kan du ta kontakt med idrettens support for å få slått sammen duplikatene, og samle all informasjon på en bruker.

Min Profil

Her finner du opplysninger som er registrert i Idrettens databaser.

 • Personopplysninger og muligheten til å redigere personopplysningene.
 • Idretts-CV.
 • Mulighet for å knytte opp profiler til sin egen og administrere tilknyttede profiler.

 Rediger profil

På Min profil finner du lenken til Rediger profil. Har du flyttet og har ny adr, mail eller telefonnummer kan du oppdatere denne informasjonen her. Opplysningene oppdateres automatisk i klubbens medlemsregister.

 Endre brukernavn og passord

På Min idrett kan du gå inn og endre brukernavn og passord. På Min Profil finner du lenken til Endre brukernavn og Endre passord.

 • Krav til Brukernavn er minimum 6 tegn
 • Krav til passord er 8 tegn,av sikkerhetsmessige årsaker anbefaler at NIF passordet skiftes med jevne mellomrom.
 • Det sende automatisk ut et varsel på SMS og e-post når passordet er endret.
 Du kan legge til dine familiemedlemmer fra din egen profil i Min idrett.

Hvert enkelt av familiemedlemmene du legger til vil ha sin egen profil og vil kunne logge seg inn hver for seg, samtidig som du selv kan administrere hver av profilene samlet. Du kan for eksempel melde på og betale for kurs og arrangementer, og betale for lisenser for hele familien i en operasjon.

Familiekontingent i Klepp Idrettslag (KIL) – send mail til medlem@kleppil.no

Familiekontingent (gjelder for barn under 20 år)* Kr. 3565,-
* = For familiekontingent skal ikke hovedkontingenten overstige kr 3 565,-. Eventuelle gruppekontingenter kommer i tillegg.  Familiemedlemskap er en medlemskontingent som inkluderer hele familien. Forutsatt at medlemmet er under 20 år. Er dere 3 eller flere i familien som er aktive i Klepp IL kan dette lønne seg. Ta kontakt med Klepp IL på mailadr. medlem@kleppil.no dersom dere ønsker mer informasjon eller ønsker å benytte dere av dette medlemskapet. Familiekontingent inkluderer ikke passiv/støttemedlemmer. 

Hvordan legge til familiemedlemmer i Minidrett?

Se mer informasjon på https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning

Påmelding til Klepp IL

Her vises dine og familiemedlemmers registrerte medlemskap.

Dersom du ikke finner ditt medlemskap kan årsaken være at klubben benytter er medlemssystem som ikke er implementert i idrettens databaser, eller du kan være registrert med flere profiler.

Finn ny klubb

Du kan søke opp en klubb og melde deg inn i klubben og grenen du ønsker medlemskap i.

 • Klikk på lenken Finn ny klubb
 • Søk opp klubben du vil søke medlemskap i. (Skriv inn Klepp Idrettslag)
 • Marker klubben i søkeresultatet.
 • Hak av for klubben og aktuell gren du vil melde deg inn i. Og klikk på knappen Send søknad.

Send søknad

Søknaden blir sendt til den aktuelle organisasjonen for behandling. De må så ta stilling om de skal godkjenne den eller ikke. Blir søknaden godkjent, vil teksten «Søknad under behandling» erstattet med en fra og med dato for medlemskapet. Avslås søknaden, vil teksten og markering (og eventuelt navnet til klubb ved ny klubbsøknad)  fjernes fra listen. I forbindelse med godkjennelse eller avslag kan den aktuelle organisasjonen velge å sende en e-post til vedkommende.

Avslutt medlemskap

Ønsker du å melde deg ut av en gruppe eller gren, men fremdeles stå som medlem av klubben og eventuelle andre grupper, klikker du på detaljer til venstre for navnet på gruppen eller grenen.

Har du utestående betalingskrav hos organisasjonen, så er det opp til de om de kreditere dette kravet eller ikke. Ta kontakt med aktuell organisasjon ved eventuelle spørsmål.

Faktura/Betaling

Det sendes først ut faktura for Hovedkontingent i Klepp Idrettslag (KIL). Denne vil bli sendt i løpet av januar 2017 på email. Deretter vil det bli sendt ut faktura på  treningsavgift for hver gruppe. Er du medlem i flere grupper vil du få separat faktura på treningsavgift fra hver gruppe.  Medlemssystemet kan pr. i dag ikke sende ut en samlet faktura.  NIF jobber med en slik løsning.

Faktura vil bli sendt som PDF faktura på den mailadressen som er reg. Det er derfor viktig å sjekke at det er rett mailadresse som er reg.

Har du mottatt flere fakturaer, er det viktig at du betaler disse hver for seg med egne KID og sum som stemmer overens med de respektive betalingskravene.

Betal i MinIdrett

 • Marker kravene du skal betale for (alle krav er automatisk markert).
 • Klikk på Bekreft og betal
 • Fyll inn kortnummer, utløpsdato og sikkerhetskode.
 • Hak evnt av for å lagre betalingskort.
 • Klikk på betal.
 • Verifiser betalingen med sikkerhetskoder fra egen bank om banken krever dette.

Her finner du faktura med KID og kontonummer. Man kan velge å betale med KID. Da finner man fakturaen i handlekurven.

Merk at den som utsteder betalingskravet velger om de ønsker innbetalinger med KID, ønsker de ikke det får man ikke opp PDF med betalingskrav i Min idrett.

Betaler et krav med KID, kan det ta opp til 3 dager før kravet blir bekreftet betalt og forsvinner fra handlekurven.

Har du mottatt flere fakturaer, er det viktig at du betaler disse hver for seg med egne KID og sum som stemmer overens med de respektive betalingskravene.

Trenger du hjelp fra Norges Idrettsforbund ang. pålogging til Min Idrett ta kontakt med dem på mail support@idrettsforbundet.no  eller tlf. 03615