Telenor Xtra FFO

2015-04-21 13.33.38

Klepp Idrettslag har som eneste klubb på Jæren blitt med i Telenor Xtra Fotballfritidsordning (FFO), og inviterer herved fotballspillere i 3.-7. klasse å delta. Hensikten med dette tilbudet er å gi spillere av begge kjønn muligheten å få flere organiserte aktiviteter i uken, og i tillegg gi dem muligheter til å utvikle seg som mennesker.

 

Hva inneholder så FFO?

FFO består av tre elementer. Det er mat, fotballaktivitet og leksehjelp/lek.

En typisk FFO-dag ser slik ut:

13.00 – 14.15: Mat og leksemuligheter
14.15 – 15.30: Fotballaktivitet
15.30 – 16.00: Leksehjelp

Det er stor variasjon når elevene er ferdig på skolen. Dette gjør at oppstarttidspunkt kan variere fra skoletrinn til skoletrinn.

Dagen begynner med at spillerne får mat. Dette får de når de kommer fra skolen, og dermed trenger de ikke å ha med ekstra mat på skolen.

Etter maten blir det en treningsøkt på ca. 1 time. Denne økten kommer i hovedsak å ha fokus på individuelle og relasjonelle ferdigheter. Økten blir satt sammen av oppvarming, hoveddel og spilldel.

Dagen avsluttes med å ha fri aktivitet eller å gjøre lekser. Det vil være kvalifisert personell som kan hjelpe spillerne med leksene, og i tillegg vil det være forskjellige spill som de kan aktivisere seg med.

 

Hvor holder FFO til?

FFO kommer til å ha hovedbase på Klepp Stadion. Når værforholdene tilsier det kan også aktiviteten skje i Turnhallen.

Kontaktpersoner under FFO øktene dersom det skulle være noe underveis i en økt:

Oliver Harder, tlf: 99 45 45 79
Thomas Langholm Engen, tlf: 41 51 45 46

Hva koster FFO i Klepp IL?

Kr. 1000,- pr måned (2 dager, inkl. utstyr)
Kr. 500,- pr måned (1 dag, ekskl. utstyr)

Alle får samme oppfølging, og både de som er med en og to dager i uken får tildelt utstyr. De som ønsker å delta en dag i uken kan fritt velge mellom tirsdag og torsdag!

Det kjøres drosje fra Horpestad Skole for de det er aktuelt for. Kontakt Thomas Langholm Engen i forhold til å bli med på denne ordningen.

Oppsigelsestid er på 1 måned.

 

Påmelding/forespørsler

Spørsmål angående FFO kan rettes til Thomas Engen, thomas.engen@kleppil.no

Påmeldingskjema-Telenor-Xtra-Fotballfortidsordning (1)