Telenor Xtra FFO

2015-04-21 13.33.38

 

Klepp IL vil fra mars 2019 starte med tre dager FFO i uken: tirsdag, torsdag og fredag.

Som tidligere kommer deltakerne rett fra skolen, og økten vil starte omtrent 14:15.

FFO er ferdig 15:30, men det er alltid voksne tilstede om noen foreldre ikke har anledning til å hente så tidlig.

—————————–

FFO består av tre elementer. Det er mat, fotballaktivitet og leksehjelp/lek.

En typisk FFO-dag ser slik ut:

12.30 – 14.15: Mat og leksemuligheter
14.15 – 15.30: Fotballaktivitet

 

Hvor holder FFO til?

FFO kommer til å ha hovedbase på Klepp Stadion. Når værforholdene tilsier det kan også aktiviteten skje i Turnhallen. Vi prøver å gi beskjed så tidlig som mulig om dette.

Kontaktperson for FFO er:

Eirik Stokka, 94200055
eirik.stokka@kleppil.no 

Hva koster FFO i Klepp IL?

Kr. 1500,- pr måned (3 dager)
Kr. 1100,- pr måned (2 dager)
Kr. 600,- pr måned (1 dag)

Oppsigelsestid er på 1 måned.

NB!
Tidligere har det vært organisert drosje fra Horpestad Skule. Dette lar seg fint gjøre igjen, men krever trolig deltakelse på minimum 4 elever fra Horpestad for at det ikke skal bli for kostbart for foreldrene. Kostnad for drosje blir fakturert sammen med FFO avgiften.