Klepp Aktuelt

 

 

Klepp Aktuelt er Klepp ILs klubbmagasin og kommer ut to ganger i året, vår og høst. Det vil her bli publisert utgaver av Klepp Aktuelt, både siste utgave, samt tidligere utgaver.

KleppAktuelt vår 2018