Medlemskap

Jo flere, jo bedre!

Klepp kommune har mange behov som følge av stor befolkningsvekst. Barnehager og skoler må blant annet renoveres, utvides og eventuelt bygges, mens flere innflyttere av utenlandsk opprinnelse behøver norskopplæring. Det er med andre ord et behov for å skape en god barndom, et imøtekommende miljø og en trygg tilværelse for lokalsamfunnet i Klepp.

I Klepp idrettslag ønsker vi å oppfylle dette behovet ved å skape et idrettsmiljø som promoterer Klepp og regionen på en positiv måte. Vi har som mål å være en samlingsplass for barn, ungdom og voksne – der begeistring, positive opplevelser og sunne verdier står sentralt.

På Klepp liker vi nemlig å bevege på oss, og derfor har vi tilbud for de som vil spille fotball, håndball, turn eller barneidrett. Vi arrangerer også ekstra aktiviteter for de som vil ha det gøy og sosialt, som eksempelvis Klepp Sparebank Cup, Potetcup og balltivoli. For de som vil samles har vi Klepp stadion, turnhallen og Klepphallen til å trene, konkurrere og ta en ”drøs” i. Klepp idrettslag vil med andre ord være klubben for de som vil.

For at vi skal kunne etablere et positivt miljø og omdømme på Klepp trenger vi flere medlemmer og støttemedlemmer. Vi håper at du har det kjekt på Klepp, og at du vil bidra til at også andre som vil kan ha det kjekt. Av disse grunner håper vi at du vil bli medlem hos oss, og at du oppfordrer andre til å gjøre Klepp til en trivelig plass.

Jo flere medlemmer, jo flere øyeblikk kan vi skape og dele sammen.

Som medlem i Klepp idrettslag kan du få følgende muligheter:
•    Bli kjent med flere personer som ønsker å ha et trivelig lokalsamfunn
•    Trene og utvikle deg som person, spiller, trener, lagleder eller annen støttespiller
•    Ha sosiale sammenkomster med andre støttespillere ved å leie 2. etasje på Klepp stadion eller turnhallen til medlemspris
•    Si det du mener om hvordan vi bør ha det på Klepp via årsmøte
•    Kjøpe Umbro, Pro Line og Mizuno varer på G-Sport Klepp med 15% avslag og ordinære varer med 10% avslag, og treffe andre støttespillere til klubbkveld med ytterligere rabatt
•    Trene på Arena med andre støttespillere til medlemspris kr. 390,- i måneden (ordinær pris er kr 549,-)
•    Delta på kurs, seminarer, talentutvikling, hospitering og andre opplegg med øvrige støttespillere fra Klepp

 

Påmelding
Kontakt Martha Aase på mail martha.aase@kleppnett.no

Priser for 2014 er som følger:

Klubbkontingent
Barn 0-6 år Kr. 750,-
Medlemmer 7-12 år Kr. 1200,-
Medlemmer f.o.m. 13 år Kr. 1400,-
Passive- og støttemedlemmer Kr. 500,-
HU-laget Kr. 400,-
Familiekontingent (gjelder for barn under 20 år)* Kr. 3100,-
* = For familiekontingent skal ikke hovedkontingenten overstige kr 3 100,-. Eventuelle gruppekontingenter kommer i tillegg.  Familiemedlemskap er en medlemskontingent som inkluderer hele familien. Forutsatt at medlemmet er under 20 år. Er dere flere i familien som er aktive i Klepp IL kan dette lønne seg. Ta kontakt med Klepp IL dersom dere ønsker mer informasjon eller ønsker å benytte dere av dette medlemskapet. Familiekontingent inkluderer ikke passiv/støttemedlemmer. 

 

Gruppekontingent
Barneidrett
Barn Kr. 100,-
Passiv/støttemedlem Kr. 100,-
Håndball
T.o.m. 12 år Kr. 150,-
13-19/stud./mil. Kr. 350,-
Passiv/støttemedlem Kr. 100,-
Fotball bredde
T.o.m. 12 år Kr. 245,-
13-19/stud./mil. Kr. 610,-
Voksne Kr. 975,-
Passiv/støttemedlem Kr. 350,-
Fotball elite
Alle aktive Kr. 950,-
Passiv/støttemedlem Kr. 300,-
Orientering
F.o.m. 17 år Kr. 200,-
Passiv/støttemedlem Kr. 100,-
Turn
T.o.m. 16 år Kr. 150,-
F.o.m. 17 år Kr. 400,-
Stud./mil. pensjonister Kr. 225,-
Passiv/støttemedlem Kr. 100,-

Alle passive/støttemedlemmer har stemmerett på alle gruppeårsmøter og hovedårsmøtet. Kontingent må være innbetalt 1 måned før de respektive årsmøter.

Posted in Klepp idrettslag and tagged .