Klepp Aktuelt

Klepp Aktuelt er medlemsbladet til Klepp Idrettslag. Bladet har et opplag på hele 2500 eksemplarer, og kommer ut om våren og høsten. Denne gir gruppene muligheten til å fortelle om hvordan det går med barneidrett, håndball, fotball bredde, Klepp elite og turnen i Klepp Idrettslag. Historiske tilbakeblikk, skråblikk fra arrangement og reportasjer fra aktiviteter rundt idrettslaget kan også leses. Klepp Aktuelt – for dei som vil vite hva som skjer!

Annonsepriser (inkluderer begge utgavene):

Sort/hvit Farge
1/16 side Kr. 2100,- Kr. 3200,-
1/8 side Kr. 3200,- Kr. 4200,-
1/4 side Kr. 4800,- Kr. 6300,-
1/2 side Kr. 6900,- Kr. 8400
1/1 side Kr. 10.400,- Kr. 12.600
1/3 forside Kr. 12.600,-
1/1 bakside + boble på forside Kr. 14.700,-

Ønsker du å bestille Klepp Aktuelt eller ha annonse? Kontakt redaktør Aud Rosseland på tlf  51421297 eller e-mail aud.rosseland@kleppil.no.