Klepp Aktuelt

KleppAktuelt Vår 2017

 

Klepp Aktuelt er medlemsbladet til Klepp Idrettslag. Bladet har et opplag på hele 2500 eksemplarer, og kommer ut om våren og høsten. Denne gir gruppene muligheten til å fortelle om hvordan det går med barneidrett, håndball, fotball bredde, Klepp elite og turnen i Klepp Idrettslag. Historiske tilbakeblikk, skråblikk fra arrangement og reportasjer fra aktiviteter rundt idrettslaget kan også leses. Klepp Aktuelt – for dei som vil vite hva som skjer!

Annonsepriser (inkluderer begge utgavene):

Sort/hvit Farge
1/16 side Kr. 2100,- Kr. 3200,-
1/8 side Kr. 3200,- Kr. 4200,-
1/4 side Kr. 4800,- Kr. 6300,-
1/2 side Kr. 6900,- Kr. 8400
1/1 side Kr. 10.400,- Kr. 12.600
1/3 forside Kr. 12.600,-
1/1 bakside + boble på forside Kr. 14.700,-

Ønsker du å bestille Klepp Aktuelt eller ha annonse? Kontakt redaktør Bente Gjerde på tlf  51421297 eller e-mail bente.gjerde@kleppil.no.