Oppstart med håndball for 1. og 2. klasse

Håndballgruppa vil gjøre et forsøk med håndball for 1. og 2. klassinger.

I Klepp har det ikke vært mulig å starte med håndball før en 8 år. Nå gjøres det forsøk med oppstart for 1. og 2. klassinger.

Manglende hallkapasitet og begrensninger på antall tillitsvalgte i styrer og komiteer har vært hovedårsaken til at det ikke har vært håndballtilbud for 1. og 2. klassinger.

Vi gleder oss til dette  og håper at enda flere barn vil starte med håndball og at enda flere voksne vil bidra rundt håndballgruppa slik at vi klarer å ta unna de adminstrative utfordringene det er med stort aktivitetsnivå.

 

 

Posted in Håndball.