Fun Games et parti for de som ønsker å spille og bli kjent med andre med like interesser, samt å utforskere kjente eller nye spillopplevelser. Partiet legger tilrette for god og sunn spillkultur hos utøverne ved at trenerne lager opplegg hvor alle utøvere har et felles mål og spill som de jobber med for hver trening. På Fun Games får utøverne jobbe godt med kommunikasjonsferdigheter og deres samarbeidsevner gjennom spill som er inkluderende. 

Fun Games skiller seg fra de fleste av spillpartiene med at fokuset ikke er på konkurranse aspektet ved eSport, men heller på gamerkultur og mer avslappet spilling. Derfor veksler partiet mellom spill for å holde det underholdene for utøverne. Vi prøver å forholde oss til spill som er tilgjengelig gjennom Xbox Game Pass (en slags Netflix for spill), men går også innom andre spill som Minecraft og lignende. Derfor må utøvere på Fun Games partier også ha en Microsoft konto med abonnement på Xbox Game Pass slik at alle kan spille samme spill.