Årsmelding klar; årsmøte i helgen

Viktig møte for alle idrettslagets medlemmer.

Det nærmer seg årsmøte i Klepp IL, og i den anledning er årsmeldingen for 2012 tilgjengelig for nedlasting. Årsmøtet finner sted søndag 24. februar kl. 18.00 på Klepp Stadion.

Trykk her for å laste ned årsmelding 2012

Klepp IL årsmelding 2012

Blant forslag til vedtak ligger følgende:

Sak 6. Behandling av innkomne forslag:

1. Utvikling og avhending av anlegg som Klepp IL eier.

Orientering ved Paal-Frode Larsen

Forslag til årsmøtevedtak:

Hovedstyret ber årsmøtet om løyve til å fortsette arbeidet med anleggsutvikling og videre utvikling av de konkrete forslagene som er kommet fram gjennom tett samarbeid med Klepp kommune.

 

Sak 8. Vedta budsjett – Orientering om nedbetalingsplan lån til Klepp
Sparebank.

I henhold til avtale med Klepp sparebank, skal Klepp IL hvert år nedbetale så mye som idrettslaget klarer på stadionlånet.

Det siste året har vist at Klepp IL per i dag ser seg nødt til å gå noe ned på de månedlige avdragene. Årsaken til dette er bortfall av stadionavtalen og en noe strammere økonomi.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber årsmøte om løyve til å reforhandle nedbetalingsplanen med Klepp Sparebank.

 

Velkommen til årsmøte for Klepp IL på søndag kl. 18!