Barneidrett: Det fokuseres på lekebaserte øvelser med introduksjon til turnelementer. Fokus på balanse, koordinasjon og kroppskontroll. Vi har det gøy på trening med hinderløyper mm som utfordrer de små fysisk og de må tenke selv.

Trampettpartiet består av styrke-, balanse- og koordineringstrening samt hopping på trampetter og tumblingbane. Grunnleggende turn jobbes med

Turnpartiet har det samme, men uten trampetten. Tumblingbanen brukes til tider for enklere innlæring av turnelementer. Turnpartiet har også en dans med akrobatikk som det jobbes med ila året og vises frem på juleoppvisning og barnas turnfestival.