Kontaktpersoner håndball

Trenere og kontaktpersoner for håndballagene i Klepp IL.

AlderLaglederTlfEpostTrenerTlfEpostFrivillig (styre, komite etc.)TlfEpost
G/J 2016Helene Njærheim Wik
47336790
Helenewiik@me.com
Siri Knoph
90796848
s.bradland@gmail.com
Ingunn Relling95785238ia_relling@hotmail.com
Lene Bøe97651617leneboee@gmail.com
G/J 2015Kristian Dahl Hodne41572755
kissahodne@hotmail.comKristian Dahle Hodne
41572755
kissahodne@hotmail.com
Bergljot Erås
48123098
berglioteraas@gmail.com
Rune Bøe
95299287
rune.boe@gmail.com
Brit Olene Aase
99028701
britolene.aas@gmail.com
G 2013/2014Leif Inge Nordland Brekke
41301865
leifinge@gmail.com
Mattias Norland Brekke97315311
Gerd Jane Helland
gerdjane89@gmail.com
Anne-Lene Bøe
40451600
anneleneboe@gmail.com
Amal Al-Hasnawi
93481456
Anne-Lene Bøe
40451600
anneleneboe@gmail.com
Zuzanna Zaluska-Kryska
47665818
zuzzal@wo.pl
J 2014Inger Marita Strømskag
97984047
inger_marita@hotmail.comDina S. Haugland
46802781
dina_s_haugland@icloud.com
Inger Marita Strømskag97984047inger_marita@hotmail.com
Camilla Baustad
99206086
Baustad.camilla@gmail.comDina M. Berg
46472134
DinaMalecBerg2007@icloud.com
Camilla Baustad 99206086Baustad.camilla@gmail.com
J 2013Simon N. Giæver
97156074
simon_giaever@live.no
Dina S. Haugland
46802781
dina_s_haugland@icloud.com
Marit Giæver
90543377
M_arit87@hotmail.com
Dina M. Berg
46472134
DinaMalecBerg2007@icloud.com
Simon N. Giæver97156074simon_giaever@live.no
Eli Erås Lorentzen99028636elieraas@hotmail.com
J 2012Grete B. Stokland
45436279grethestokland@gmail.comLene Bore
47670140
borelene83@gmail.com
Hilde-Kristin Engelsgjerd
45270393
hildekr0806@gmail.com
Sunniva Staveland
95747675
sunnivastav@icloud.com
Malin Folkvord
48408422
mvfolkvord10@gmail.com
Hilde Elisabeth H Rugland99793450hilde1977@live.no
J 2011Anne Solfrid Brennhovd
95080144
annesolfrid@brennhovd.no
Tom Zacharski
46536802
zacharskit@gmail.com
Kjetil Holstad
90680273
ostekjetil@gmail.com
Silje Fagerland Olsen (praksis)95454520silje.fagerland@gmail.com
Sina Høyland Asheim (praksis)98670146sina.h.asheim@gmail.com
J 2010Nina Kvile
97700821
ninakvile@hotmail.com
Bjarte Lye
41437801
bjartelye@outlook.com
Nina Kvile
97700821
ninakvile@hotmail.com
J 2009Kjell Strand Hovland
41479736
kjell.hovland@dabb.no
Kenneth Walde
93032372
kennethwalde@hotmail.com
Randi Maudal
99700616
randi.maudal@kleppnett.no
Tom Zacharski
46536802
zacharskit@gmail.com
Mona Håland
91609289
mona-82-@hotmail.com
G 2009Per Martin Stokland
91349399
pms@kleppnett.no
Tom Zacharski

46536802
zacharskit@gmail.comLeif Inge Nordland Brekke
41301865
leifinge@gmail.com
Leif Inge Nordland Brekke
41301865
leifinge@gmail.com
Junior JenterTone Renate Bore95461284larsbo@online.noMonica Orstad
95225046
monicaorstad@gmail.com
Kristin Skjærpe
99464389
kristinskjaerpe@gmail.com
Tom Zacharski
46536802
zacharskit@gmail.com
Gina Vestnes Undheim
93233246
ginavui@icloud.com

Evt. endringer bes sendes til nettansvarlig Thomas Engen på thomas.engen@kleppil.no.