Utleie av lokaler

Klepp stadion, Klepp turnhall og Riskjell-salen

Hos Klepp IL kan du leie lokaler til barneselskap, konfirmasjon, begravelse, arbeidsmøte osv. Vi har tre lokaler for utleie:

  • Klepp Stadion (opptil 40 personer)
  • Klepp Turnhall (for aktiviteter og store møter/samlinger
  • Riskjell-salen (mindre lokale i Turnhallen, opptil 50 personer).

Leie av Klepp Stadion avhenger av kampprogram for Klepp Kvinner Elite og Klepp Herre A.

Følg linkene under for booking av våre forskjellige lokaler:

Booking Klepp Stadion

Booking lite møterom 2.etasje Klepp Stadion 

Booking stort møterom 2.etasje Klepp Stadion (Treprosjekt rommet)

Booking VIP-rom Klepp stadion tilbygg

Booking Klepp Turnhall 1.etasje 

Booking Klepp Turnhall 2.etasje, Riskjellsalen

Vedr. bestilling av konfirmasjon, må evt. avbestilling gjøres innen 31.12 året før. Hvis ikke, belastes det full utleiepris.

Klepp IL leier ikke ut til 20/30/40-års dager – heller ikke til klassefester (re-union).

Bestilling av lokale gjøres hos:
Herdis Bjerkeset – 92253831
herdis.bjerkeset@kleppil.no (0800-1600)

Utleiepriser

Klepp Stadion (prisene her blir tillagt moms)    
Bedrift 5 000,00 eks. moms
Privat 2 500,00 eks. moms
Medlemmer 2 000,00 eks. moms
Utvask 750,00 eks. moms
Klepp Turnhall (prisene her blir IKKE tillagt moms)    
Fredag/lørdag 5 000,00  
Medlemmer 3 000,00  
Utvask 750,00  
Barneselskap 500,00 (1 barn)
Barneselskap 700,00 (2 barn)
Leie av treningstid 300,00 Pr. time
Leie av bord 50,00 Pr. stk
Leie av stoler 25,00 Pr. stk
Leie bord/stoler medl.

GRATIS

 
Riskjell-salen (prisene her blir IKKE tillagt moms)    
Fredag/Lørdag 3 000,00  
Medlemmer 2 000,00  
Søndag – konfirmasjon 3 000,00  
Medlemmer 2 000,00  
Utvask 750,00  
Mandag-torsdag 1 000,00 Begravelse
Medlemmer 500,00  
Møter dag/kveld 500,00  
Barneselskap 500,00 (1 barn)
Barneselskap 700,00 (2 barn)