Bli medlem av Klepp IL

Kontigentsatser 2022

Kontigentsatser

Medlemmer 0-6 år: Kr 800
Medlemmer 7-12 år  Kr 1400
Medlemmer f.o.m 13 år Kr 1600
Støttemedlemmer Kr 350
HU-laget Kr 400
Familiekontingent Kr 3565*

Hovedkontingent og treningsavgifter følger kalenderåret.

*For familiekontingent skal ikke hovedkontingent overstige kr 3 565,-. Treningsavgifter fra gruppene kommer i tillegg.  Familiemedlemskap er en medlemskontingent som inkluderer hele familien. Det kan svare seg med familiekontingent når det er tre aktive. 1 voksen + 2 barn eller tre barn hvor alle er under 20 år ved nytt kontingentår (kalenderår)

Ta kontakt med Klepp IL (medlem@kleppil.no) dersom dere ønsker mer informasjon eller ønsker å benytte dere av dette medlemskapet. Familiekontingent inkluderer ikke støttemedlemmer.

Alle støttemedlemmer har stemmerett på hovedårsmøtet. Kontingent må være innbetalt senest 1 måned før årsmøtet.

Treningsavgift 2022

Gruppe Alder Beløp
Orientering Alle aktive Kr 200
Håndball Barn til og med 12 år Kr 200
Fra og med 13 år Kr 450
Turn Barneidrett 0-6 år Kr 200
Barn til og med 12 år Kr 250
13 år og eldre Kr 300
Fotball bredde Barn til og med 12 år Kr 300
13 år og eldre Kr 800
Veteran Kr 300
Fotball Kvinner Elite Jenter 16 Elite Kr 1100
Kvinner 1, 2 og 3 Kr 1500
Esport Kontingent per parti Kr 1200

Kontingent og treningsavgifter følger kalenderåret. Alle henvendelser vedr. kontingent sendes til mailadr. medlem@kleppil.no.