Bli medlem av Klepp IL

Kontigentsatser 2020

Kontigentsatser

Medlemmer 0-6 år: Kr 800
Medlemmer 7-12 år  Kr 1400
Medlemmer f.o.m 13 år Kr 1600
Støttemedlemmer Kr 350
HU-laget Kr 400
Familiekontingent Kr 3565*

Hovedkontingent og treningsavgifter følger kalenderåret.

*For familiekontingent skal ikke hovedkontingent overstige kr 3 565,-. Treningsavgifter fra gruppene kommer i tillegg.  Familiemedlemskap er en medlemskontingent som inkluderer hele familien. Det kan svare seg med familiekontingent når det er tre aktive. 1 voksen + 2 barn eller tre barn hvor alle er under 20 år ved nytt kontingentår (kalenderår)

Ta kontakt med Klepp IL (medlem@kleppil.no) dersom dere ønsker mer informasjon eller ønsker å benytte dere av dette medlemskapet. Familiekontingent inkluderer ikke støttemedlemmer.

Alle støttemedlemmer har stemmerett på hovedårsmøtet. Kontingent må være innbetalt senest 1 måned før årsmøtet.

Treningsavgift 2020

Gruppe Alder Beløp
Orientering Alle aktive Kr 200
Håndball Barn til og med 12 år Kr 150
Fra og med 13 år Kr 450
Turn Barneidrett 0-6 år Kr 150
Barn til og med 12 år Kr 200
Ungdom 13 til og med 17 år/student Kr 280
Voksne til og med 66 år Kr 450
Pensjonister fra og med 67 år Kr 280
Fotball bredde Barn til og med 12 år Kr 300
13-19 år/Stud./Militære/lærling Kr 770
Voksne Kr 1140
Fotball Kvinner Elite Jenter 16 Elite (ut fra lagliste) Kr 1100
Kvinner 1, 2 og 3 Kr 1500

Kontingent og treningsavgifter følger kalenderåret. Alle henvendelser vedr. kontingent sendes til mailadr. medlem@kleppil.no.