eSport i Klepp IL

November 2021 flyttet Klepp IL inn i flotte nye lokaler på Klepp Stadion. I Klepp skal eSport kombineres med fysisk trening og være et supplement, ikke et substitutt, til fysisk aktivitet.

Medlemmer i Klepp IL sin eSport satsing er fullverdige medlemmer av Klepp IL og sidestilles på linje med de andre tilbudene (fotball, håndball, turn, styrketrening).

Vi i Klepp samarbeider med Einherjar, som over tid har vært et viktig kompetansemiljø i regionen.

Vi er på kontinuerlig jakt etter personer som kan bidra i en eller annen funksjon. Trenere til eSport lag er selvsagt en viktig del av dette, men alle er velkomne!

Meld deg som frivillig her! 

Du finner mer informasjon om Klepp IL sin eSport her på kleppil.no, samt på vår Facebook gruppe!

Følg oss på Facebook!