Hva er åpen møteplass? Åpen møteplass er en helt gratis møteplass for barn og ungdom mellom 9 og 18 år. Det er ikke organiserte treninger i spesifikke spill, alle spiller det de vil! Vi har ansatt spillpedagog som er tilstede i lokalet.