Håndballens verdier

i Klepp IL

Håndballensverdier - foto NHF

Svein Andrésen, prosjektleder for Fair Play i Norges Håndballsforbund, mener at:

«Norsk håndball skal bygge på og kjennetegnes ved den enkeltes stolthet og engasjement, og utøves gjennom håndballens felles verdier som er gjeldende for all virksomhet for norsk håndball både på og utenfor banen. Håndballens felles verdier er Begeistring, Innsatsvilje, Respekt og Fair Play.

Til sammen utgjør disse verdiene et solid grunnlag for å kunne legge til rette for håndball på alle nivåer i et miljø man er trygg på. Dersom disse verdiene etterleves vil norsk håndball bety en tilværelse det går an å være stolt av, like mye over det sportslige nivået som den sosiale biten, som har med trivsel og harmoni og gjøre.»

Verdiarbeidet intensiveres i år 2012 i forbindelse med NHFs 75-årsjubileum. Go Elektra har dermed laget videoer om håndballens verdier for NHF (se nedenfor).

Respekt

Begeistring

Innsatsvilje

Fair Play

Se www.handball.no for mer info om håndballens verdier, eller besøk Norges Håndballforbunds YouTube kanal for flere videoer.