Årsmøte 2020 blir avholdt tirsdag 9. mars kl. 19:00.

Årsmeldingen finnes i sin helhet her:

Klepp IL leverte i 2020 et driftsoverskudd på 260 434 NOK og et resultat etter finanskostnader på 197 591. Klubbens totale inntekter i 2020 endte på 12 666 501 NOK.