Årets nest viktigste dugnad er i gang og vi trenger din hjelp!

De aller fleste medlemmer av Klepp IL har nå fått tillatelse til å trene igjen. Dessverre venter vi fremdeles på åpning for de over 20 år, men vi håper og tror at vi snart er tilbake til normalen også for denne gruppen.
Når coronapandemien slo til for fullt i mars måned ble planer om nybygg satt på vent. Usikkerhet rundt fremtiden og store restriksjoner gjorde det umulig å påbegynne arbeidet.

Siden den gang har vi heldigvis sett en gradvis åpning av samfunnet, men når det kommer til våre tradisjonelle arrangementer/dugnader som Jæren Sparebank Cup, Potetcup, Jærgards, Nordsjørittet, Northman etc. har dette vist seg veldig vanskelig å gjennomføre. Det er derfor veldig gledelig at vi nå er godt i gang med arbeidet for nytt nybygg på Klepp Stadion.

Vi i Klepp IL tar tak for å styrke vårt tilbud i fremtiden. Bygget skal inneholde styrketreningsrom, E-sport lokaler, sosiale rom samt møtelokaler/administrasjon. Bygget er et viktig grep for å styrke tilbudet til våre medlemmer og samle enda mer aktivitet på Klepp Stadion.

Tilbygget skal være for alle medlemmer i klubben og vi trenger så mye hjelp vi kan for å få bygget ferdig, til lavest mulig pris. Den viktigste finansiering av klubben er dugnad. Det er den fantastiske innsatsen som foreldre og spillere gjør gjennom hele året for å holde hjulene i gang.

Klepp IL har et ønske om alle som kan, (og ikke kan), er med å ferdigstille tilbygget på Stadion. Dette er den store dugnaden vi alle skal være med på i år. Grunnarbeidet er godt i gang og det vil snart foreligge en fremdriftsplan for selve bygget.

Vi trenger personer som kan bistå både som håndlangere/hjelpepersonell, og innenfor forskjellige fag. Følgende fagfelt har vi stort behov for:

  • Snekkere
  • Jernbindere
  • Elementmontør
  • Stålarbeidere
  • Montører for dør/vindu/fasade
  • Elektrikere
  • Rørleggere
  • Tømmermenn
  • Malere

Det vil bli opprettet en fullstendig fremdriftsplan som viser planlagte perioder hvor vi har størst behov for forskjellig type arbeidskraft, men allerede nå har vi behov for all hjelpen vi kan få, både morgen, ettermiddag og kveld!

Nils Håland er ansvarlig for å koordinere dugnadsarbeidet. Har du mulighet til å bidra i denne prosessen? Ta kontakt med Nils Håland på nils@proclean.no

Her ser dere tegninger over bygg: