Styreleder Jarl Haugland ble tildelt Klepp IL’s innsatspokal for 2019 på årsmøte tirsdag 3.mars. Jarl ble valgt som styreleder av Klepp IL på årsmøte i mars 2016 og har ledet klubben i solide fire år. Perioden som leder har vært preget av god organisatorisk styring, solid økonomi og gode sportslige resultater. 

Jarl er en visjonær styreleder med høye mål for idrettslaget og klubben er heldig som har en så dyktig styreleder. For at et lag skal drives godt kreves det et godt styre, med en driftig og utviklingsorientert leder på toppen. 

Jarl kom som de fleste andre inn i idrettslaget via egne barn. Han var trener i barneidretten og senere har han vært både trener og oppmann for egne barn i fotballgruppen. Han var også nestleder i Hovedstyret i 2015 før han tok over som styreleder i 2016. 

Klepp IL setter stor pris på å ha en så dyktig styreleder. 

Jarl Haugland tok gjenvalg som leder i et år på årets årsmøte.