SOM EN FØLGE AV STORE NEDSTENGNINGER OG ØKENDE SMITTE HAR KLEPP IL BESLUTTET Å FLYTTE/AVLYSE JÆREN SPAREBANK CUP 2021. VI VIL KOMME TILBAKE MED MER INFORMASJON

 

I 2020 ble Jæren Sparebank Cup avlyst bare dager før vi skulle sparke i gang årets høydepunkt på Klepp Stadion. Hele landet stengte samtidig ned og vi er fremdeles langt unna normalen. Vi ønsker allikevel å planlegge for en mulig gjennomføring av Jæren Sparebank Cup 2021 og har holdt av datoene 10-11 april. Selv om vi har bestemt dato for mulig gjennomføring er dette med forbehold i forhold til den situasjonen vi. Klubben vil selvsagt følge alle anbefalinger for gjennomføring av idrettsarrangement i en situasjon der det er knyttet stor usikkerhet til om cupen blir arrangert eller ikke. Vi håper å ha en endelig beslutning klar så raskt som mulig

Klepp Idrettslag