I Klepp IL har vi mange viktige støttespillere, men ingen er viktigere enn vår generalsponsor Jæren Sparebank. En sponsor som har stått støtt ved Klepp IL sin side i alle år. 2020 har vært et spesielt år og det varmet ekstra når vi mottok en svært generøs gave fra Sparebankstiftelsen.

Koronastøtte fra Sparebankstiftelsen Klepp
Dette året bestemte styret i Sparebankstiftelsen Klepp seg for å gi lag og foreninger i Klepp en gave som en håndsrekning i den vanskelige tiden vi alle er inne i.

I starten av april var vi i Klepp IL så heldige å motta kr. 366 321,- i koronastøtte fra Sparebankstiftelsen Klepp. Noe vi er svært takknemlige for!

Bakgrunn
Sparebankstiftelsen Klepp ble stiftet i 2015 i sammenheng med sammenslåingen av Time- og Klepp Sparebank. Stiftelsen eier 12,17 % av alle egenkapitalbevisene i Jæren Sparebank. Gjennom dette eierskapet i banken mottar Stiftelsen betydelige beløp i form av utbytte på bevisene de eier. Det er av disse pengene de igjen kan dele ut gaver til lokalsamfunnets beste. Vi har derfor god grunn til å heie på vår egen lokale bank.

Stiftelsen sin visjon er å «skape engasjement og glede». En av hovedoppgavene Stiftelsen har, er å være en langsiktig og stabil eier i banken. Men vell så viktig i disse tider er det å bidra med gaver til allmennyttige og gode formål. Det er derfor styret ønsket å støtte lag og foreninger med ekstra midler for å komme gjennom denne utfordrende tiden.

Hensikten med gaven
Gaven er primært tenkt til å hjelpe med å dekke de faste utgiftene det enkelte lag måtte ha. Det er umulig for Stiftelsen å ha en oversikt over hva dette er, og vil bety for de ulike lagene. De valgte derfor i godt og tett samarbeid med kulturadministrasjonen i Klepp å bygge på det grunnlaget kommunene har for tildeling av støttemidler.

Den samlede koronastøtten utgjorde hele 3 millioner kroner.

I Stiftelsens retningslinjer for tildeling av gaver går det frem at de normalt ikke støtter driftsutgifter, men i denne situasjonen valgte de å prioritere annerledes. De valgte å støtte driften i lagene slik at vi skulle bli minst mulig skadelidende i denne utfordrende perioden.

På vegne av alle medlemmer i Klepp IL vil vi takke Sparebankstiftelsen Klepp for den flotte gaven!